Forelesningsnotater: Performance og performativitet – på vei mot en radikal verksforståelse #5

Faste lesere (hallo?) har kunnet registerere et løftebrudd fra min side; 21. september publiserte jeg noen notater fra KHiOs forelesningsrekke om kunstens (mulige) politiske virkninger holdt av Marius von der Fehr og i blant hans mor Drude vdF. Jeg hevdet at jeg ville legge ut notater fra de kommende forelesningene også – det har ikke skjedd. Ikke fordi forelesningene har vært uinteressante, men fordi notatene mine har vært det. Her vil jeg i hvert fall publisere noen spredte notater basert på den femte og nestsiste forelesningen i rekka. Jeg baserer dette på min skjøre hukommelse, politiske fantasi, egne notater, samt et utrevet A4-ark fra Morten, som også deltok. Selv om jeg heller ikke denne gang ønsker å holde vdFehr ansvarlig for disse notatene, presiserer jeg mine mer personlige bemerkninger med kursiv. Det oppfordres til innsigelser og utdypninger - oppstand.› Finnes det en rød tråd i denne forelesningen? Ifølge planen skal vi snakke om at «nyskapende performance i skuespillsamfunnet er mer enn et blikkfang for din neste vernissasje.» Generelt kan vi si at denne forelesningen dreier seg mindre om kunst i tradisjonell forstand; mer om aktivisme, altså virkningen av the performance. Situasjonistene var ifølge Fehr/Bolt (?) et eksempel på en avantgarde som turte å ofre kunsten for politikken.
› vdFehr spiller av et videoverk med musikk. Her ser vi stadig the other, som kanskje er et nøkkeltema for dagens økt. Båtflyktninger, sans papiers etc. Agamben: The Other er vår tids avantgarde.


Bilde fra nettsiden Values Australia.
› Agamben hevder at det i dag ikke lenger er nok å bli født i en stat for å være en verdig borger – man må også formes i statens selvforståelse. Jf. hvordan Sarkozy under banlieu-opptøyene omtalte ungdom for «avskum» selv om mange av dem var født og oppvokst i Paris. En assimilasjonspolitikk.

Ikke-kunstneriske praksisformer:
Tarnac9. Fransk gruppe, kjent for å trolig stå bak The Coming Insurrection. Slo seg ned i Tarnac, iverksatte økologisk gårdsproduksjon, gjenåpnet den lokale baren. Nitallet henviser til de ni som ble arrestert da fransk politi (og militærpoliti) med støtte fra helikoptere og hunder, stormet husene deres og arresterte dem, med beskyldningen om sabotasje av noen strømlinjer, som stanset togdriften. Dette viser hvordan den nye terrorlovgivningen kan slå ut - loven oppheves. Wiki.
› Man har også eksempler på hvordan miljøvernere angripes av militære - det som før var sivil ulydighet har etter 11. september falt under terrorlovgivningen. Det er ingen beviser for at disse menneskene står bak sabotasjon, det er heller ingen beviser for at de har skrevet boka (uten at det i seg selv burde være ulovlig). Amerikanske Patriot Act er del av den samme tendensen - sivile rettigheter opphører i kampen mot terror. Borgerlig motstand kriminaliseres. Avantgardens utsagn blir tatt på alvor på en annen måte enn tidligere og kan bli rammet av terrorlovgivningen - either you are with us or against us.
› Unntakstilstanden blir det normale (Agamben/Benjamin).
› Tarnac --> kommunistiske ideer realiseres i anarkistisk praksis. NB: SANNHETENS GJENFØDSEL. Motvekt til postmoderne sannhetsbegrep. Vi ser filmklipp fra Wikileaks som viser hvordan et amerikansk helikopter i Irak likviderer flere journalister som de frykter er opposisjonelle (to av dem bærer riktignok våpen). Videre likviderer de dem som kommer for å hente de drepte/sårede. Scenene er svært sterke. Kunst som påstand om moral.
The Yes Men klarte i 2008 å late som om de representerer Dow Chemical. For tjue år siden var selskapet ansvarlig for en miljøkatastrofe i Bhopal, India, som området aldri har klart å reise seg etter. Firmaet har ikke tatt anvar - The Yes Men lykkes med en falsk nettside og pressemelding å få BBC World på kroken. Her tar Dow det fulle ansvar og lover en tilbakebetaling på 12mrd dollar. Reuters fanger det opp. Like etterpå kommer selvsagt kontrabeskjeden fra det virkelige Dow. Effekten er slående: De blir nødt til å si at de likevel ikke tar ansvar. Utdrag her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar