Kritikk, lag for lagKnut Hoem hyller Bokvennen. Det vil jeg tro det er få som har problemer med. Imidlertid har han også et behov for samtidig å kritisere to andre norske litteraturtidsskrifter, Vinduet og Vagant. Det er ikke første gang Hoem uttaler seg på liknende vis om norske litteraturtidsskrifter. I 2008 mente Hoem at det ikke fantes noe litteraturtidsskrift for lesere: Vinduet var for journalister, Vagant for akademikere mens (det ikke lenger eksisterende) Kraftsentrum var for forfattere*; «Det eneste vi mangler nå er et litteraturtidsskrift for leserne». Kraftsentrum fikk ros, mens Vinduet og Vagant var uleselige. Det kan virke som Hoem nå har fått det han ønsket. Likevel er det tydeligvis fortsatt nødvendig å kritisere Vinduet og Vagant.

Dagbladets litteraturanmelder Kåre Bulie hadde en liknende kritikk i januar (Dagbladet, 6. januar), men da var det Vinduet som var bra og Vagant som var dårlig. Begrunnelsene var noenlunde de samme: det ene er lett å lese, det andre er vanskelig. Det som går igjen i kritikkene til både Hoem og Bulie er behovet for å sette opp banale motsetninger, for ikke å si dikotomier: det virker nesten som om fordi noe er bra og lett, må noe annet nødvendigvis være dårlig og vanskelig. Her trengs det kanskje en rettelse: Vagant er ikke nødvendigvis dårlig, men det at det er vanskelig er tydeligvis nok til å utelukkes. Dette ble også konfrontert av Vagant-redaktør Audun Lindholm i et svar til Bulie, der han påpekte at Vagant og Vinduet ikke er konkurrenter men kolleger; de utfyller ulike roller. Noe slikt nyansert bilde er det tydeligvis ikke rom for hos hverken Bulie eller Hoem. Når noe hylles er det noe annet som må kritiseres.

Og det er altså Bokvennen som er det beste litteraturtidsskriftet i Norge. Hoem viser til at det har kommet ny redaktør, og at de har fått ny layout. (Redaktørbytte var forøvrig noe av det Bulie også tok utgangspunkt i. Aktuell, aktuell!) Noe annet som er viktig for Hoem er Bokvennens mange spalter, som f.eks. «Proust Questionnaire» - som er en liste med 14 enkle spørsmål til en ny forfatter hvert nummer. Noe annet som preger Bokvennen er lister: «Jonathan Franzens ti skriveråd»; «5 punkter om hva vi kan lære av Ibsens kvinner». Om ikke Hoem sier det eksplisitt er det likevel tydelig at det han synes er positivt er en utvikling mot et mer journalistisk tidsskrift.

Og det er helt greit med et journalistisk litteraturtidsskrift; om ikke annet så gjør det oss oppmerksomme på hvordan litteraturdekningen til f.eks. Dagbladet burde være. Poenget er uansett at det er rom for ulike typer tidsskrifter. Men Hoems og Bulies enkle motsetninger passer ikke dette; det kan virke som de egentlig vil og oppfordrer til at alle tidsskriftene skal være like. Hoem har altså tidligere uttalt at Vagant er et tidsskrift for akademikere. Sammenlikner man med Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift ser vi at det i så fall kunne vært langt «verre». Og riktignok skriver en del akademikere i Vagant, men leser man tekstene deres finner man en langt løsere og mer åpen form og tone enn ellers, noe vi alle vel kan enes om at er et positivt tegn når det gjelder norske akademikere?

Vagant er vanskelig, mener Hoem. Hva er det som er så vanskelig? Er det det at tekstene er  lange? At noen tekster er på svensk eller dansk? Hoem er ikke veldig tydelig: «Det er noe lukket og avvisende over tidsskriftet som helhet. ‘Kom alle mennesker, med små lys i hendene’, skrev dikteren Markus Midré en gang. I Vagant får man snarere inntrykk av at noen har parkert en snerrende og mannevond schäferhund utenfor redaksjonslokalet.» I den nye utgaven av Vagant er det en dobbelside om iPad. Dette burde da være noe for Hoem. Det er også en lengre tekst om Tomas Espedals 00-tallsromaner, men når man faktisk leser den, innser man at den ikke er spesielt vanskelig å forstå. Vagant har oppdatert layouten i år, men det er ikke nok. De har fortsatt få lesere: «Det burde få alarmklokkene til å ringe hos eierne.» Plutselig later Hoem til å fronte en FrP-aktig, nyliberalistisk kulturpolitikk. Det å ha mange lesere er ensbetydende med å være best, virker det som, fordi Hoem nevner ingen andre vesentlige kvalitetstrekk ved Bokvennen; det er lettbeint underholdning for gjennomsnittlig litteraturinteresserte. «Det handler ikke om å selge sin sjel, det handler om å virkelig ønske å bli lest». Det er altså ikke greit at Vinduet og Vagant henvender seg til et mindre publikum. Når Hoem kommenterer siste nummer av Vinduet presterer han å si følgende: «Peter Amdam legger bredsiden til mot lille Flamme forlag, som han mener dyrker en nostalgisk outsider-ideologi. Vel, ok, kanskje, men herre min hatt, who cares?» (min utvh.) Selv om man er raus og ser bort fra den pubertale, engelske formuleringen, er det uansett rystende å lese noe sånt fra en påstått seriøs litteraturanmelder (la oss ikke bruke ordet kritiker, i hvert fall ikke akkurat her).

Den posisjonen Vinduet og Vagant har skaffet seg blant norske tidsskrifter er etter min mening en hvor de unngår å forholde seg til kategoriene «journalistisk» og «akademisk», og havner dermed i en posisjon hvor de kan ha et fritt og kritisk blikk på litteraturen og offentligheten, og henvende seg til de leserne de selv ønsker. Som Audun Lindholm påpekte utfyller de ulike roller: Vinduet utfyller en formidlerrolle, mens Vagant satser på den «genuine kritikerrollen». Begge henvender seg nok i hovedsak til folk med en viss intellektuell legning, og særlig Vagant forutsetter nok en viss grad av dannelse. Det kan Hoem godt være misfornøyd med, men det skaper et mangfold blant norske litteraturtidsskrifter, som også omfatter Bokvennen, noe som vel må være en trøst.

Epilog: Utkast til en samfunnskritikk

Vinduet og Vagant kan kanskje ansees som vanskelige. Men i så fall er det fordi de publiseres i en offentlighet der det ikke finnes noe ønske om tekster med motstand. Det er et krav om at alt skal være lett tilgjengelig. Vi lever i et samfunn der alt som er krevende ansees som dårlig. Ikke fordi folk ikke klarer å forstå det, men fordi de ikke prøver å forstå det. Det virker som folk blir fornærmet av å møte på noe som er krevende, akkurat som noen prøver å tvinge det på dem, og ettersom de ikke har noe vilje til å forsøke å forstå dette krevende, føler de seg krenket, noe som viser seg i en forakt for de som står bak dette krevende.

* Av forfattere betyr tydeligvis også for forfattere hos Hoem.

10 kommentarer:

 1. Epilogen blir litt umotivert kastet ut i en ellers god gjennomgang av Hoemkronikken.

  'Folk' i epilogen later først til å forholde seg til Vinduet og Vagant - så det er vel i første omgang Hoem det siktes til, eventuelt hans likesinnede (hans lesehestvi; "Det eneste vi mangler nå er et litteraturtidsskrift for leserne"). Men litt nedenfor kan det virke som Folk blir en større skare enn lesehestene,
  og frustrasjonen en mer generell samfunnstendens, og det er godt mulig, men det er jo Hoem og ikke Folk som blir indignert av det eventuelt krevende her.

  Utenfor den litterære offentligheten, selv blant størstedelen av det store lesende publikum, så er ikke Vinduet og Vagant et tema; begge tidsskriftene tilhører først og fremst litterater og særs interesserte. Jeg tror ikke det er så mange som møter disse tidsskriftene på Narvesen og blir krenket av det krevende for deretter å fylles av forakt.

  Derimot er det godt mulig litterater som Hoem blir indignerte over å måtte forholde seg til denne delen av litteratursamtalen; den litterære offentligheten som har pretensjoner om å ta litteraturen alvorlig inntil det krevende.

  SvarSlett
 2. Kanskje det burde ha kommet tydeligere frem, men epiloeng er ment å være generell, mens Hoem-kritikken er et symptom på dette generelle. Jeg mener ikke å si at det folk fleste på noen som helst måte forholder seg til Vinduet og Vagant i det hele tatt.

  SvarSlett
 3. Gode innspill fra Morten. Det er riktig at 'folk' ikke står på Narvesen og føler seg krenket. Likevel tror jeg Torgeir har et sentralt poeng; det er veldig lett å kritisere noe ut i fra at det ikke når ut til 'folk flest' i dag. Å si at et tidsskrift er innadvendt og navlebeskuende, at de 'bare gjør det for å føle seg bedre enn alle andre', er veldig enkelt. Men hva er målestokken? Må alt være umiddelbart tilgjengelig? Det er en fare for at alt blir bekreftende, og ikke utfordrene med en slik tankegang.

  Men: Hoem er et symptom på en tendens til å påberoper seg å snakke på vegne av et 'folk'. En kritikk av dette kan med fordel unngå å selv trekke inn 'folket'. Men selv syns jeg det er mye i epilogen.

  SvarSlett
 4. Tillegg: Det er viktig å merke seg poenget: "når man faktisk leser den, innser man at den ikke er spesielt vanskelig å forstå"

  SvarSlett
 5. Styrken i Torgeirs kommentar ligger etter min mening i poenget om at tidsskrifter som Vagant og Vinduet stemples som vanskelige før de har blitt lest. Man kunne gjerne utforsket hva som skiller dem fra f.eks Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift og Prosa, som er mer akademiske, både i språket og i det faktum at de kommer fra akademiske institusjoner. At V&V viser 'en tredje vei' utenom journalistikk og akademikk er et vesentlig poeng, og kanskje vi (med gårsdagens samtale på Litteraturhuset) kan kalle det en slags essayistikk? Tekstens stemme ("jeg" om man vil) gjemmer seg ikke i bakgrunnen, men dette gjør ikke teksten mindre forpliktende.

  Adorno: "Essayet nyttar fleirtydingar, men ikkje av slurv eller manglende kjennskap til det vitenskapelige forbodet mot dei. Essayet vil komme dit kritikken av fleirtydingar, som berre skil mellom tydingar, sjeldan kjem: at overalt der eit ord dekkjer slike ting, er det forskjellige ikkje heilt forskjellig, or at ordets einskap minner om ein - om aldri så skjult - einskap i saka sjølv. Men ein må ikkje ta feil av denne og språklige slektstilhøve, slik den restaurative filosofien gjer. Også her streifar essayet den musikalske logikken, den stringente, men likevel omgrepslause overgangskunsten. Essayet vil gi verbalspråket att noko av det som det tapte under den diskursive logikkens herredømme." (92)

  Jeg får ikke helt tak i hva han mener i midtpartiet, og kanskje er det en avsporing, men kanskje er det også en ansporing. Klarhet er kanskje en dyd, men det er også en løgn.

  Som Torgeir er inne på er det dessuten nok av tilgjengelige og aktuelle saker i siste Vagant. NRKs store interesse for Nobelpriskåringen (som idag gikk i Vargas Llosas favør) kan stå som et symptom på deres konkurransetrang: Hvem vinner? Hva sier bookmakerne?

  SvarSlett
 6. Dette er en fin diskusjon. Og gratulerer, på generalt grunnlag til PPP, med en fin og rød ny portal hvor disse diskusjonene kan få breie seg i fred.

  Jeg har lyst til å si et par ting om "motsetninger, for ikke å si dikotomier". For Torgeir skriver: "Det som går igjen i kritikkene til både Hoem og Bulie er behovet for å sette opp banale motsetninger, for ikke å si dikotomier: det virker nesten som om fordi noe er bra og lett, må noe annet nødvendigvis være dårlig og vanskelig." Grunnpremisset vi snakker om ligger jo i akkurat den implikasjonen, og selv om jeg er blant dem som er glad for at Bokvennen får den rosen jeg mener tidsskriftet fortjener, kjenner jeg eimen av edikk i champagnen – fordi det mellom linjene nærmest manes til tidsskriftkrig og skyttergraver. Folket mot akademia! Lett versus vanskelig! Pow, pow, liksom.

  Og da spør jeg meg, når jeg leser Torgeirs kommentar, om ikke det som skjer her nettopp er en videreføring av selve premisset om at litteraturtidsskriftene er inndelt i "motsetninger, for ikke å si dikotmoier". Egentlig vil jeg være så framfusen at jeg vil spørre meg om Torgeir i det hele tatt har lest Bokvennen, siden han med egne ord gjerne kategoriserer bladet som "lettbeint underholdning". Jeg syns ikke helt jeg ser noen nyansering av det diktomiske premisset her, snarere en tilspisning. Selv om Bokvennen ikke har en utpreget akademisk form betyr ikke det at det er glatt overflate-journalistikk vi snakker om. Jeg kan gjerne utdype, men anbefaler å sjekke ut de tre siste utgavene av tidsskriftet først.

  Og til Arnes poeng om at V&Vs "tredje vei" kan kalles en form for essayistikk. Gjerne for meg, og særlig Adornos avsluttende poeng om å gi verbalspråket noe av det som det tapte under den diskursive logikkens herredømme synes helt utrolig påtrengende i dag. Godt sitat. Men når jeg tenker på Frankfurterskolen og Adorno tenker jeg samtidig på sterk skepsis mot alle lukkede systemer. Insistering på antisystematiske, subjektive og antitotalitære tilnærmingsmåter til filosofien, om man vil. Og innimellom (men stort sett ikke!) pendler enkelte utgaver av V&V innom en form for innadvendthet som jeg nesten vil si er anti-essayistisk. Det ligger noe der, som vi bør kunne være i stand til å diskutere på en grundig måte, uten å opprette fronter og toblokksystemer.

  SvarSlett
 7. For ordens skyld: jeg er redaksjonsmedlem i Bokvennen.

  SvarSlett
 8. Det du sier her er helt på sin plass, Astrid. Jeg så selv at jeg godt kunne skrevet fremhevet det positive hos Bokvennen, for jeg er nemlig ikke ute etter å kritisere det (dere). Karakteriseringen «lettbeint underholdning» gikk mer på Hoem sin oppfattelse enn min egen. Jeg har lest (i, ikke hele) de to siste utgavene, og det er ingen grunn til å sette Bokvennen på «folkets side» i noe «toblokksystem». Det er langt fra glatt overflate-journalistikk, selv om det jo må sies at det er «lettere» enn V&V. Det er som sagt ikke noe negativt i dette; de utfyller forskjellige roller. Man må skille mellom motsetningene/fiendebildene Hoem/Bulie setter opp, og det at man omtaler dem.

  SvarSlett
 9. Da er vi enige!

  SvarSlett
 10. Da kan jeg være frimodig nok til å skrive en epilog til denne utvekslinga.

  Det er deilig å se at det kan diskuteres ting uten at folk dunker igjen skjermene sine og sier fy faen!

  Men, altså, folk. Jeg printet ut og leste innlegget ditt på toget til Nittedal idag og

  Du tar opp ting i det siste avsnittet Torgeir som er viktig for oss å forholde oss til. Jeg vil likevel skjære litt over kaken (på skrå og tvers, siden den nå har en litt mer stjerneformet inndeling):

  Jeg tolker "folk" mye i en retning av "de", der hvor "oss" uteblir. Og det er nødvendig å skille mellom deg selv og andre, men det er det som er så vanskelig med å være generell, orda utøver som regel litt vold på virkeligheten.

  Jeg tror selv mange mennesker hadde utforsket mye mer dersom de ble invitert til det. Det handler mye om invitasjon synes jeg, og konfrontasjon, du kan oppfordre noen til å konsentrere seg, sette seg inn i nye ting, se gamle ting på en annen måte, men det stopper her på "BURDE". Da blir veien til handling ganske lang.

  Vi blir i det store og det hele oppdratt slik: "Har du lyst til å lage plastelina?" fremfor "hva har du lyst til å gjøre?"

  Konfrontasjon fordi "alle har noe å bidra med". Denne frasen er litt lik den som dukker opp når eldreomsorgen skal diskuteres: "De [eldre] har krav på god omsorg, de har jo bygget landet!" Hva så? Det er anstendig at alle mennesker skal ha rett til god omsorg, og slettes ikke fordi de har bygget landet. Selv om de har det. Og alle har noe å bidra med, men hvorfor er det nødvendig å si, likesom.

  Se Thomas A Østbyes "Human" før høstutstillinga stenger på søndag. Jeg så den idag, og den berører mye av dette. Youaretheyarehesheitisweareyourareyouare som det ble sagt på denne siden tidligere.

  Det som Fredrik sier er også pussig å tenke over - de som påberoper seg å snakke på vegne av et folk, tjener dem, som representantene våre (ikke bare i partipolitikk) gjør.

  Astrid, "folket mot akademia"! Jeg oppfatter det som lite stuereint for akademikere å lefle med "folk" i Norge. Hvorfor? Og hvor kommer denne negativt ladede Akademikern fra? Jeg tror noen har pønsket ut dette på et tidspunkt, opprørernes forlengede hånd må kuttes av. Forskerne er jo de som faktisk har t i d til å spørre spørsmål som krever svar med uskarpe overganger og grenser.

  Angela Davis: "Herbert Marcuse taught me that it was possible to be an academic, an activist, a scholar, and a revolutionary."

  Nu vel jeg skal ikke spore av tidsskriftdebatten. Jeg har altså en del ting å lese meg opp på her - takk for introduksjonen, Torgeir!

  Så kan hastigheten føre oss tilbake på sporet igjen, når iPadene lyser opp i t-banetunnellene imorra tidlig.

  SvarSlett