Danmarksamtalene {b}


Bildet viser åpningen av This World We Must Leave, Århus Kunstbygning, 19. november, 2010. Vi fortsetter gårsdagens samtale inspirert av oppholdet i Danmark.

Danmarksamtalene {a}


18. november dro politikk poetikk praksis til København i anledning en konferanse om Das Beckwerk og dets identitetsproblematiserende prosjekt, kalt Who or what is really alive today. Vi var også innom Århus for å overvære åpningen av Mikkel Bolt og Jakob Jakobsens forestilling om revolusjon - This World We Must Leave - og rakk derefter en lille efterfest hos mikroforlaget After Hand. Bildet over er hentet fra utstillingen og viser en røyklagt Pariserkommune fra 1871 - et av flere eksempler på revolusjonære hendelser utstilt i Århus. Forklaringer på forkortelser og personer finnes nederst på siden. En ufullstendig litteraturliste legges ut på torsdag, etter fjerde og foreløpig siste del av samtalen. Vi har etterlatt åpne sår i teksten, grammatikalsk og semantisk, for å invitere til dialog.

R ä d d ä r i n t e

Joar Tiberg skriver i ansvaret ansvaret ansvaret ansvaret (2010): "Det ligger en död humla på gräset, den har legat där i tre dagar. Alldeles stilla.» Og der forlater han også humla, verken minutuøst eller reflekterene; en beskrivelse og deretter aldeles stille til neste side.