En unntaksvis kommentar til den norske dagsavisen Dagbladet


Dagens Dagbladet (17/7-11) er for så vidt både en skam, søppel, avføring og prostitusjon, for å låne deres egne formuleringer fra saken med den lite originale overskriften «Velkommen til Tiggerstaden». Men det føles likevel ikke riktig å kåsere over slapp syntaks og malplasserte metaforer; det er noe mer alvorlig som står på spill. Det er ikke morsomt å lese en slik tekst, og det er heller ikke særlig morsomt å være morsom på dens bekostning. Slike festligheter får vi ofte nok servert fra livsstilsradikalere som stadig befester sin selvforståelse som gode mennesker ved å parasittere på elendigheten: Se, jeg tuller med VG og Frp! Hallo i Uken, 5080.no og utallige statusoppdateringer på Facebook vitner om denne opposisjonelle selvtilfredsheten, og det er ingen grunn til å ta del i den, med mindre man på sikt ønsker seg en fast avisspalte for radikale påstander man ikke trenger å ta konsekvensene av.

Stoisk kosmopolitismeI dag er stoisisme forbundet med «stoisk ro», med et individ som bevarer sinnsroen uansett hva som skjer i verden omkring henne. Men det er bare delvis sant at stoisismen består i denne radikale – og kanskje kan man si lidenskapsløse – avsondringen fra verden. Stoisismen er også uttrykk for en livsholdning som vender seg utover – mot verden, mot et større menneskelig fellesskap.

God Natt, Oslo


God Natt, Oslo - en psykogeografisk tegneserie.

17. maitale


Jeg og kjæresten var i ekstra godt humør. Jeg skal ha gått ned på kne i New York, og fått et umiddelbart ja fra den 17 år yngre milliardærarvingen. Jeg har åpenbart ikke gitt opp ekteskapet, og jeg har heller ikke latt meg skremme av tidligere erfaringer. På motevisningen koste jeg meg med døtrene mine, jeg var flydd inn som kveldens underholdning. Heller ikke denne gangen har jeg inngått særeieavtale. Jeg var uheldig og knuste diplomet, men lot ikke det legge noen demper på feiringen: Jeg ble satt pris på. –Her skulle mamma ha vært, ropte jeg ut foran de frammøtte. Vi kunne alle smile etter en vellykket prisutdeling. Jeg hevdet lenge at mitt ville liv var forbi, men 15. april ble jeg igjen tatt for kokainmisbruk etter en razzia – knappe tre måneder etter den forrige skandalen. –Jeg elsker kokain, skal jeg ha sagt i følge politirapporten. Jeg dro til Thailand for å komme meg unna oppstyret. Jeg er frustrert, men jeg lar meg ikke knekke. Jeg har tidligere snakket åpenhjertig om demonene mine og går nå regelmessig til møter for rusmisbrukere. Vi støtter hverandre i sorgen. Flere ganger ble de vitner til at jeg måtte tørke tårer. Det virker som om begeret begynner å bli fullt.

Stéphane Hessel - Indignasjon, sosialdemokrati og det kommende opprøret


I dagens Bokmagasinet i Klassekampen trykkes Arne Borges lesning av Stéphane Hessels Indignez-vous!, med tittelen Gør oprør i den danske oversettelsen av forlaget Tiderne Skifter. Vi publiserer her en utivdet versjon av teksten.

Kommentar til Universitas

Det er prisverdig at studentavisa Universitas har vist interesse for Planka – en aktivistgruppe for avgiftsfri kollektivtransport som vi nylig har skrevet om her. Måten det gjøres det på er dessverre mer problematisk, og faller inn i en journalistisk trend som også preger de mer etablerte mediene; en slags tongue-in-cheek ironisk avstandstagen til det man tilsynelatende nysgjerrig oppsøker. Planka Oslo blir introdusert:

«Vi er på møte i Planka Oslo. Det er under sterk tvil at vi har fått innpass på miljø-aksjonsgruppens første samling, i den grad at vi måtte tilbringe den første halvtimen på gangen. Først etter å ha gått oss vill i Hausmanias skrekkabinett av fargesprakende korridorer, for så å bli servert borsjtsj av en mystisk russerinne, får vi lov til å tre inn i det aller hemmeligste.»

A man who...

Jeg går ut mellom røyk og gass til holdeplassen Harald Hårdrådes plass i Oslo sentrum øst. Plassen som før var en åpen plass, en kort stund allmenning, kan knapt kalles en plass i dag: det er en rundkjøring. Dette er Schweigaardsgate, en lite sjarmerende, støvete gjennomfartsåre fra øst og knutepunktet for mye av biltrafikken inn til Oslo by. Vi vet at Oslo er en av Europas mest forurensede byer om vinteren. Fra Radiumhospitalet sies det at mellom 5-25 % av lungekrefttilfellene i Oslo henger sammen med luftforurensingen. Dette skal det dog legges lokk på, når Dronning Eufemies avenue er på plass, en eufemisme av en 43 meter bred bilvei. 100’000 biler farer gjennom Operatunnelen daglig. Utregninger fra transportøkonomisk institutt sier at dersom vi skal bygge et veinett som ikke genererer køer de neste 15 årene, må Bjørvikatunnelen utvides til 12 felt.

Brevveksling mellom Arne Borge og Jørn H. Sværen, 10.–30. januar 2011 – andre del


Vi publiserer her siste del av brevvekslingen med Jørn H. Sværen, gjort i anledning utgivelsen av Dronning av England. (Les første del her.) Diktsamlingen feires i kveld (2/2-11, kl 19) på deichmanske bibliotek, Grünerløkka. Grunnet skjenkeregler må man sende en uforpliktende påmelding til cathrine.stroem@gmail.com om man ønsker å være med. Opplesninger, rimelig drikke, salg av bøker.

Kjære Jørn,

Takk igjen for meningsfulle kommentarer. «En død metafor er et billedlig uttrykk som ikke lenger blir oppfattet som et billedlig uttrykk. Tiden går.» Du inviterer virkelig til seinlesning; jeg oppfattet først ikke «tiden går» som en død metafor. Jeg leste det ganske enkelt dit hen at med tiden blir metaforene døde, men jeg leste ikke samtidig at du slo dette fast gjennom å bruke en død metafor. Min erfaring, som trolig også er grunnen til at jeg lenge har hatt (og stadig har) vansker med å lese poesi, er nettopp at jeg ikke er i stand til å se ordene som står der. Det er som om det umiddelbart igangsettes en abstraheringsprosess, som jeg tror er mindre billedskapende enn den er informasjonsetterspørrende: hva skal dette bety? Når det står «tiden går», leser jeg kanskje «tiden passerer», «lenge etterpå», «klokka går» eller liknende. Jeg ekstraherer ut det jeg tror er meningen og oversetter den ukritisk til en frase med beslektet semantikk. Møtet med din bok konfronterer meg særlig med dette, og det er jeg takknemlig for.

Brevveksling mellom Arne Borge og Jørn H. Sværen, 10.–30. januar 2011 – første del


Onsdag 2. februar er det slippfest for Jørn H. Sværens diktsamling Dronning av England på Deichmanske bibliotek, avdeling Grünerløkka, Oslo. I den anledning har vi invitert ham til en en elektronisk brevveksling, som vil gå i to deler. Siste del publiseres onsdag morgen. Om man ønsker å komme på lanseringen må man grunnet skjenkebevilgningen melde seg på til cathrine.stroem@gmail.com. Påmeldingen er ikke bindende, det vil bli servering av drikke og flere opplesninger.

Jørn,

Med dette tenker jeg å innlede vår samtale i anledning utgivelsen av Dronning av England (Kolon Forlag 2011). Jeg har nå lest gjennom boka, og mye var som ventet kjent stoff. Likevel var det fint å kunne lese det i sammenheng, og jeg syns prosastykkene supplerer diktene på en fruktbar måte, ved å invitere meg som leser inn i noen av (bak)tankene. I forberedelsene av denne samtalen begynte jeg å se nærmere på Walter Benjamins allegoribegrep slik det gjøres rede for i Trauerspiel-avhandlingen hans. Jeg føler meg imidlertid ikke på helt stødig grunn her, men om dette har vært av betydning for din måte å lese og skrive på, hører jeg gjerne mer. Jeg leste også Terry Eagletons kommentarer til Benjamins barokke allegori, og et av hans sentrale poenger var å skille Benjamin fra de engelske nykritikerne, representert ved T.S. Eliot og F.R. Leavis. Disse to favoriserte symbolet fremfor allegorien, da den førstnevnte etterstreber å smelte uttrykk og innhold sammen til en høyere enhet, om jeg har lest det riktig. Derfor favoriseres Donne fremfor Milton, siden sistnevnte skriver på en «kunstig» måte, mens Donne ligger tettere opp mot den poetiske stemme (slik at tegnets materielle tilstedeværelse ignoreres). Som Eagleton også er innom, minner dette om hva Derrida har kalt «an absolute proximity of voice and being, of voice and the meaning of being, og voice and the ideality of meaning», altså at stemmen (uttalt gjennom skriften) har forrang i vestlig filosofisk tenkning – en slags «stemmens metafysikk». Dette inntrykket forsterkes av nevnte Leavis, som kritiserer Milton for å dyrke «a feeling for words rather than a capacity for feeling through words.» Først når stemmen uttrykker en genuin, gjerne spontan følelse blir poesien på høyde med seg selv, slik at en sannhet finner sted i kråketærne på det hvite arket.

Utvidet anmeldelse: [Noord] 1-3

[Noord] 1-3
Lars Skinnebach, Kapitaland
Sigurd Tenningen, Vevet
Christina Kullmann, människor og verksamheter

Vi trykker her en utvidet versjon av Arne Borges anmeldelse av den nordiske utgivelsesserien [Noord], som ble trykket i Klassekampen i dag, 22. januar. De utvidede passasjene gjør muligens helheten noe løsere, men er tenkt å kunne åpne opp for videre diskusjon.


Før jul ble den nye nordiske utgivelsesserien [Noord] lansert som et resultat av et samarbeid mellom tre småforlag – norske Gasspedal, svenske OEI Editör og danske [FINGERPRINT]. Dette har resultert i tekstpamfletter fra Lars Skinnebach (D), Sigurd Tenningen (N) og Christina Kullmann (S). Trykksakene er gratis, noe som er fast praksis hos Fingerprint, og ble utdelt på stoppestedene på deres lille skandinaviaturné. De er nå tilgjengelige på Audiatur, hvor man kun betaler porto.
   Formatet ser ut til å gi både etablerte og mindre etablerte forfattere og poeter en ny plattform, samtidig som det bidrar til å styrke den nordiske utvekslingen – eller kanskje simpelthen ta denne utveksling for gitt, grunnet våre språklige forutsetninger for en felles litterær offentlighet. Materialet – resirkulert papir som allerede bærer preg av å ha blitt lest og svertet av andre bøker i sekken min – vitner om en prosessuell, intervenerende agenda, eller for å trekke Walter Benjamin litt ut av kontekst: «Betydelig litterær virksomhet kan bare oppstå i streng veksling mellom å handle og skrive; den må utvikle de uanselige former som vil ha større innflytelse i arbeidene kollektiver enn bokens fordringsfulle, universelle gest, dvs.: flyveblad, brosjyrer, tidsskriftartikler og plakater.»

Kommunismekalender: Sluttspillet – og begynnelsenSlavoj Zizek samtaler med Alain Badiou. Idet det ser ut til å være slutt publikum forlater konferansen og kommunismekalenderen er over   fortsetter diskusjonen og en ny start innledes. For kommunismen er spørsmålet om hvordan man kan begynne på ny igjen, med en ny begynnelse, sentralt. I dagens luke utfører Remi Nilsen, som er redaktør for den norske utgaven av Le Monde Diplomatique, en lesning av Slavoj Zizeks bidrag «How to Begin from the Beginning». Med dette avsluttes kommunismekalenderen, og vi vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt. 


Kommunismekalender: Frihet, likhet og viljen til brorskap – Jacques Rancière og Peter HallwardJacques Rancière ser ut til å ha funnet seg til rette i rollen som læremester, mens en yngre mann, til forveksling lik Peter Hallward, forsøker å tilegne seg kunnskapen. I kommunismekalenderens nest siste luke utfører Kristoffer Jul-Larsen, som er stipendiat i nordisk litteratur ved NTNU, en lesning av både Rancières og Hallwards bidrag til The Idea of Communism. I morgen avslutter vi kommunismekalenderen med Remi Nilsens lesning av Slavoj Zizeks bidrag «How to Begin from the Beginning».

Kommunismekalender: Alessandro Russo - Did the cultural revolution end communism?


 Kommunismeskalenderen fortsetter i det nye året (og stopper aldri, vi er den permanente revolusjonen). I dag presenterer Torgeir Holljen Thon, medredaktør og fast bidragsyter på PPP, bidraget til den italienske sosiologen Alessandro Russo (til venstre på bildet), «Did the Cultural Revolution End Communism? Eight Remarks on Philosophy and Politics Today». I morgen skriver Kristoffer Jul-Larsen om Jacques Rancière.

Kommunismekalender: Antonio Negri - Kimen til kommunisme


Vi fortsetter vår kommunismekalender på årets siste dag, med Pål Halvorsens lesning av Negris bidrag. De spør: Hvorfor avvise kommunismen som en historisk illusjon? Særlig nå når muligheten for å skille produktivkreftene fra kapitalismens konstante krav til vekst synes reell? Pål er student og ansvarlig for foredragsrekka Rød lønsj på Blindern. Vi fortsetter på nyåret med kalenderens tre siste luker - Russo, Rancière og Zizek - og benytter anledningen til å takke for året som har gått.

Kommunismekalender: Alberto Toscano - Spørsmålene er problemer og problemene er løsninger


Medredaktør for PPP, Morten Langeland, skriver springende om bidraget til Alberto Toscano, lærer ved Goldsmiths i London og oversetter av Badiou. Foredraget heter «The Politics of Abstraction: Communism and Philosophy».